Att behandla personuppgifter i skola/förskola

Det uppstår många frågor i arbetet med personuppgifter. Barns uppgifter som behandlas i skola/förskola är, det man kallar för, särskilt skyddsvärda. Det betyder att det ställs högre krav på behandlingen än det gör med vuxnas personuppgifter.

Inte minst viktigt är att alla behandlingar registreras i den registerförteckning som ska finnas. Alla kommuner där jag är dataskyddsombud har valt Draftit för hantering av register. Se till att registerförteckningen hålls uppdaterad, lägg till användare som gör behandlingar och låt dem ta hand om sina egna register.

Skolfotografering

Ett omdebatterat ämne är skolfotograferingens vara eller icke vara. Är det skolans uppgift eller i skolans intresse att tillhandahålla separata fotoserier på eleverna? Nej, men det kan vara så att en klassuppsättning med bilder på klassens elever kan vara bra, inte minst för vikarier och annan skolpersonal än lärare.

Susanne Svanholm, digitaliserings- och dataskyddsjurist på avdelningen för digitalisering på SKR säger så här
– Det finns inget hinder i GDPR för skolfotografering av elever och lärare, men lagstiftningen
måste följas. När fotograferingen sker på skolans uppdrag för dess pedagogiska verksamhet
att användas i sina administrativa system för exempelvis identifiering till vikarier eller i andra
pedagogiska sammanhang stödjer sig skolan på den lagliga grunden att det är nödvändigt
för att utföra ett allmänt intresse i skolan; att tillhandahålla, anordna och bedriva
undervisning. Ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas då mellan parterna. De företag som
är anslutna till branschföreningen SER, Sveriges Elevfotografers Riksförbund, använder sig
av SKR:s mall för detta.

Vad måste skolfotoföretagen tänka på för att kunna ”sälja” bilder till
elever/vårdnadshavare?

– Att det är det ett avtalsförhållande mellan skolfotoföretaget och elev/vårdnadshavare, det
gäller såväl skolkatalog som individuella elevfotografier. Ett samtycke från vårdnadshavaren
ska inhämtas eftersom det då är något som inte är nödvändigt för utbildningen. Denna
administration görs vanligtvis av skolfotoföretagen. Skolan eller kommunens roll blir då
enbart att upplåta plats för själva fotograferingen och möjligen att lämna ut en klasslista eller
motsvarande med nödvändiga uppgifter. Ett utlämnande från kommunen till extern part faller
under offentlighetsprincipen.

– Skolfotoföretagen har rätt att behandla de personuppgifterna som är nödvändiga för att
kunna inhämta samtycke från elever/vårdnadshavare, det vill säga namn- och
adressuppgifter, detta med stöd av en intresseavvägning. Får skolfotoföretaget besked om
att något samtycke inte lämnas eller inget svar alls, ska personuppgifterna raderas.

Hur kan administrationen kring samtycke lösas på bästa sätt?
– Bland annat genom att eleven/vårdnadshavaren godkänner behandling i samband med
påseende och eventuellt köp av fotografier. Vill eleven av olika anledningar inte finnas med i
skolkatalogen på klassfoton eller dylikt, bör detta ha uppmärksammats tidigare, exempelvis i
samband med information om att fotografering ska ske.
Texten hämtad från SER skolfoto.org

Dock måste det ske en sortering då det kan finnas elever som inte ska vara på grund av sekretess eller elever som inte vill fotograferas av andra skäl. Detta ska respekteras. Informationen till föräldrarna inför fotograferingen är också viktig så att de kan ta ställning för deltagande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.