Dataskyddsförordningen

Det finns ett antal gemensamma riktlinjer som du kan titta på. Flera av dem innehåller nyttig information om hur vi ska tolka DSF (dataskyddsförordningen). Men antalet sidor i de olika delarna anger också komplexiteten i det olika avsnitten och hur vi ska förhålla oss till dem. https://www.datainspektionen.se/om-oss/datainspektionens-internationella-arbete/eu-gemensamma-riktlinjer/

så länge det inte finns några prejudicerade domar får vi helt enkelt lita till tolkningar. Tolkningar gjorda av människor. Det innebär att ibland säger man en sak och nästa gång en annan. Det hela kompliceras av att din bild av en händelse eller ett arbetssätt skiljer sig från min, vilket gör att jag kanske ger dig fel svar utifrån din förklaring och min tolkning. När du frågar något försök att ge mig en så tydlig bild som möjligt. Då ökar möjligheten att du får ett bra svar från mig.

Från den 25 maj 2018 gäller EU 2016/679 fullt ut. Det innebär att alla länder inom EU har samma lag för behandling av personuppgifter som ska utgöra ett skydd för fysiska personer. Den tidigare personuppgiftslagen 94/46/EG upphör att gälla. Antalet granskningar ökar hela tiden. Även i Sverige har vi fått ett antal vitesbelopp utmätta. Om du är intresserad kan du följa utveckligen genom att prenumerera på Intigritetsskyddsmyndighetens IMY nyhetsbrev. Pressrum