Dataskyddsförordningen

Det finns ett antal gemensamma riktlinjer som du kan titta på. Flera av dem innehåller nyttig information om hur vi ska tolka DSF (dataskyddsförordningen). Men antalet sidor i de olika delarna anger också komplexiteten i det olika avsnitten och hur vi ska förhålla oss till dem. https://www.datainspektionen.se/om-oss/datainspektionens-internationella-arbete/eu-gemensamma-riktlinjer/

så länge det inte finns några prejudicerade domar får vi helt enkelt lita till tolkningar. Tolkningar gjorda av människor. När du frågar något försök att ge mig en så tydlig bild som möjligt. Då ökar möjligheten att du får ett bra svar från mig. Efterlevnad av grundläggande principer är grunden och de ska följas. Antalet granskningar från IMY har ökat och ökar fortsatt, både där incidenter kan vara orsak eller anmälan från registrerade. Vitesföreläggande under 2020 var 150 miljoner kr.

Från den 25 maj 2018 gäller EU 2016/679 fullt ut. Det innebär att alla länder inom EU har samma lag för behandling av personuppgifter som ska utgöra ett skydd för fysiska personer. Den tidigare personuppgiftslagen 94/46/EG upphör att gälla. Antalet granskningar ökar hela tiden. Även i Sverige har vi fått ett antal vitesbelopp utmätta. Om du är intresserad kan du följa utvecklingen genom att prenumerera på Integritetsskyddsmyndighetens IMY nyhetsbrev. Pressrum